Naudojimasis internetine forsiaizdevumi.lt palyginimo sistema yra visiškai nemokamas ir norint ja naudotis yra nereikalingi jokie parašai ar prisijungimas. Visos lyginamos paskolos yra testuojamos nepriklausomai. Svetainė neteikia jokių bankinių ar nebankinių produktų bei paslaugų ir veikia kaip nepriklausomas vienetas. Visa pateikiama informacija gaunama iš viešai prienamų šaltinių ir yra nuolatos atnaujinama.